Wszystko co powinieneś wiedzieć o JPK


Wprowadzenie

W 2016 roku weszły w życie regulacje prawne zobowiązujące przedsiębiorstwa do udostępniania na każde żądanie organów kontroli podatkowych danych w postaci elektronicznej. Opublikowane struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) narzucają, oprócz formatu plików, także ich strukturę i zawartość. Spora grupa przedsiębiorstw została objęta nowym obowiązkiem raportowym już od dnia 1 lipca 2016 r. Na dostosowanie systemów informatycznych ustawodawca przewidział bardzo mało czasu.
Przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem raportowym powinny jak najszybciej rozpocząć prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych do nowych przepisów prawa, tym bardziej, że wymagane dane w wielu przypadkach wykraczają poza informacje ewidencjonowane w systemach księgowych czy ERP. Warto również ocenić ryzyka związane z udostępnianiem organom podatkowym tak szczegółowych i przekrojowych danych na temat prowadzonej działalności.

Kto podlega obowiązkowi sporządzania JPK?

Najszybciej zmiany dotknęły duże przedsiębiorstwa, bo z te z racji skali działalności, przetwarzają bardzo dużą liczbę dokumentów, transakcji o dużych wolumenach, niejednokrotnie prowadzą handel zagraniczny i realizują transakcje z podmiotami powiązanymi. W dalszej kolejności do nowych przepisów będą musiały się dostosować także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Kto i na kiedy musi być gotowy do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Uwzględniając ostatnie, przegłosowane przez Sejm, zmiany w przepisach dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, należy dodatkowo (tj. prócz skali przedsiębiorstwa) dokonać podziału według struktur JPK, które będą konieczne do przekazania.


Obowiązek przesyłania wszystkich struktur JPK na żądanie organów podatkowych:
 • 1 lipca 2016 r.

  - dla dużych przedsiębiorców oraz dla podatników niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy spełniają kryteria zatrudnienia i obrotów dla dużego przedsiębiorcy.
 • 1 lipca 2018 r.

  - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podatników niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy spełniają kryteria zatrudnienia i obrotów dla odpowiednio mikro, małego i średniego przedsiębiorcy.

Obowiązek comiesięcznego (bez wezwania) raportowania struktury JPK_VAT (Ewidencji VAT):

 • 1 lipca 2016 r.

  - dla dużych przedsiębiorców oraz dla podatników niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy spełniają kryteria zatrudnienia i obrotów dla dużego przedsiębiorcy (pierwsze złożenie JPK_VAT za lipiec);
 • 1 stycznia 2017 r.

  - dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podatników niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy spełniają kryteria zatrudnienia i obrotów dla odpowiednio małego i średniego przedsiębiorcy;
 • 1 stycznia 2018 r.

  - dla mikroprzedsiębiorców oraz podatników niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy spełniają kryteria zatrudnienia i obrotów dla mikroprzedsiębiorcy.

Co zawierają pliki JPK?

JPK to struktura logiczna umożliwiająca przekazywanie przez podatników, na żądanie organów podatkowych, całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej za wskazany przez organ okres. Żądanie będzie dotyczyć okresów już rozliczonych. Struktura logiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

W jakich sytuacjach będą wymagane dane w postaci JPK?


Jakie kary grożą za niedostarczenie JPK?

Przewidziane kary są znaczące. Jednak zdecydowanie zbyt krótki czas jaki Ministerstwo dało przedsiębiorstwom na wdrożenie nowego obowiązku raportowego pozwala przypuszczać, że w początkowym okresie obowiązywania przepisów będzie można liczyć na wyrozumiałość urzędników. Ponadto żądanie udostepnienia danych ma sens dla zamkniętych okresów księgowych, co w praktyce oznacza, że pierwszych żądań przekazania JPK można się spodziewać od sierpniu 2016. Nie zmienia to faktu, że przedsiębiorstwa i inne organizacje podlegające obowiązkowi przygotowania JPK powinny niezwłocznie rozpocząć prace w zakresie wdrożenia narzędzi pozwalających wygenerować JPK.Wciąż za mało informacji?
Skontaktuj się z nami!


KONTAKT ZAPYTAJ O OFERTĘ