Budujemy sieć Partnerów wdrożeniowych JPK

Warsztaty i seminaria na temat JPK
14-03-2016
Znamy termin warsztatów JPK
Znamy już terminy warsztatów JPK
19-03-2016

Budujemy sieć Partnerów wdrożeniowych JPK

Szkolenie JPK - Kreator JPK

Obowiązek raportowy JPK wchodzący w życie z dniem 1 lipca 2016 roku obejmie dużych podatników definiowanych jako podmioty zatrudniające ponad 250 osób lub o obrotach ponad 50 mln EUR i posiadające 43 mln EUR aktywów. Liczba takich podmiotów jest znaczna, a czas na realizację dostosowania do obowiązku podatkowego niewspółmiernie krótki – nawet jeśli przyjąć za termin dostosowania systemów do nowych regulacji prawnych sierpień 2016 r.

W SI-Consulting postanowiliśmy rozbudować sieć  Partnerów wdrożeniowych, którzy będą mogli swoim klientom proponować implementację naszego autorskiego rozwiązania, jakim jest Kreator JPK. W ramach współpracy Partner otrzyma uprawnienia do sprzedaży licencji produktu, komplet dokumentacji zawierających metodykę wdrożeniową, wzorce dokumentów wdrożeniowych oraz niezbędne wsparcie.

Najbliższy warsztat dla Partnerów wdrożeniowych  Kreatora JPK odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. w siedzibie SI-Consulting.