Dziennik Gazeta Prawna: Najczęstsze problemy z JPK

Webinarium JPK – problemy i szanse Jednolitego Pliku Kontrolnego.
14-09-2016
Ministerstwo Finansów: JPK VAT dla dużych podmiotów publicznych od 31 stycznia 2017
22-10-2016

Dziennik Gazeta Prawna: Najczęstsze problemy z JPK

 
dgp_olesinski_wspolnicy_artykul_10_2016
 
 
W dniu 3 października na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazała się bardzo insertująca publikacja autorstwa specjalistów z Olesiński & Wspólnicy. Artykuł szczegółowo opisuje najczęstsze problemy, które napotkały firmy podczas wdrożenia rozwiązań JPK oraz zarządzania danymi potrzebnymi do ich wygenerowania. Poniżej prezentujemy najciekawsze fragmenty.
 
 
Co, jeśli nie zdążyłeś lub nie zdążysz przekazać JPK_VAT?

Trzeba pamiętać, że w przypadku niewykonania obowiązku dotyczącego przekazania struktur JPK w terminie, podatnikowi mogą grozić dotkliwe sankcje, w tym nawet odpowiedzialność karna skarbowa.

W pewnych sytuacjach można jednak uniknąć negatywnych konsekwencji. Poniżej skupiamy się na kwestiach dotyczących zapewne najszerszego kręgu podatników i opisujemy ich możliwości w razie upływu terminu na przekazanie JPK_VAT (przestępstwo skarbowe z art. 80 par. 1 kodeksu karnego skarbowego; dalej: k.k.s.), a także sposób na zyskanie dodatkowego czasu na przekazanie JPK_VAT do właściwych organów. Nie zawsze te rozwiązania będą mogły zostać zastosowane i niestety nie gwarantują automatycznie uniknięcia sankcji, jednak zdecydowanie warto co najmniej spróbować skorzystać z możliwości, które daje prawo.
Należy przy tym pamiętać, że czynny żal może zostać złożony w związku z popełnieniem czynu zabronionego również innymi przepisami kodeksu karnego skarbowego. W naszej ocenie dotyczy to także czynu zabronionego opisanego w art. 83 k.k.s., który może znaleźć zastosowanie w przypadku nieprzekazania odpowiednim organom, innych niż JPK_VAT struktur, np. w toku kontroli podatkowej.
W każdym przypadku warto przeanalizować dostępne podatnikowi możliwości działania. W ostateczności, jeżeli czynny żal okaże się nieskuteczny, można złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze (art. 17 k.k.s.) – uznanie tego wniosku przed odpowiedni organ wymaga jednak również spełnienia wielu przesłanek...

Dziennik Gazeta Prawna, nr 191, 2016 r.

 
 
Przegląd problemów z JPK, na które natrafiają podatnicy.

1. BRAK DANYCH W SYSTEMIE

Trzeba pamiętać, że aby plik był zgodny ze schematem wymaganym przez MF, wszystkie pola, które zostały oznaczone jako obowiązkowe, muszą być wypełnione.
W przeciwnym wypadku plik nie przejdzie walidacji technicznej na poziomie bramki ministerstwa i w konsekwencji zostanie odrzucony. Jest to istotne zwłaszcza przy comiesięcznych JPK_VAT, które należy przekazywać MF wyłącznie tą drogą.

WAŻNE: Wszystkie obowiązkowe pola muszą być wypełnione.Bramka MF odrzuci niekompletny plik.

Sztandarowym przykładem może tu być pole "Adres Wystawcy" w strukturze JPK_VAT (w części dotyczącej zakupów). Wielu podatników nie przechowuje w swoich rejestrach takich danych, gdyż nie ma takiego obowiązku. Wtedy wystarczy wpisać w tym miejscu „brak danych”. Dzięki temu zachowamy pewność, że plik jest poprawny pod względem technicznym. Ministerstwo nie powinno mieć uwag, skoro nie musimy ewidencjonować tego typu danych...

Dziennik Gazeta Prawna, nr 191, 2016 r.

 
 
Pełna wersja artykułu jest dostępna pod tym linkiem.