Jakie korzyści wynikają z Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Znamy termin warsztatów JPK
Znamy już terminy warsztatów JPK
19-03-2016
Pierwsze wdrożenia Kreatora JPK dla SAP
11-04-2016

Jakie korzyści wynikają z Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), na jakich zasadach działa i kto będzie go stosować? Wyjaśniał to wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów, która odbyła się 9 marca 2016 r.

Efektem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. Działania te mają za zadanie zarówno ochronę systemów podatkowych, jak i zapewnienie warunków uczciwej konkurencji podmiotom działającym zgodnie z prawem” – powiedział Wiesław Jasiński, wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia JPK.

Lepsza komunikacja między podatnikami

Jak podaje w swoim stanowisku Ministerstwo Finansów, JPK usunie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych i spowoduje, że w firmach zaczną funkcjonować nowe mechanizmy kontroli wewnętrznej. Pozwoli to na monitorowanie pracy służb księgowych oraz wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się też przekazywanie zestawień faktur w formacie xml i zautomatyzowanie ich księgowania.

Szybsza weryfikacja danych podatkowych i niższe koszty prowadzenia kontroli

Dodatkową korzyścią dla podatników oraz administracji, jaką wymienia Ministerstwo Finansów z wdrożenia JPK, jest zdecydowane przyspieszenie przeprowadzenia czynności sprawdzających i kontroli oraz potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze ustalenie nieprawidłowości, a tym samym na skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania. W konsekwencji JPK umożliwi lepszą obsługę podatników, ale też skuteczniejsze reagowanie na te zjawiska, które stanowią zagrożenie dla systemów podatkowych. Chodzi m.in. o przestępstwa karuzelowe czy przerzucanie dochodów do rajów podatkowych.

Ministerstwo liczy też na korzyści wynikające z efektywniejszego zarządzania zespołami, które będą realizować czynności kontrolne. Nie bez znaczenia będzie też obniżenie kosztów związanych z coraz szerszym stosowaniem dokumentacji w formie elektronicznej.

Czy przedsiębiorca korzyści rozumie tak samo?

Trudno nie zgodzić się z faktem, że większa kontrola służb księgowych i sprawniejsza wymiana danych w postaci elektronicznej jest też dla firm dużym usprawnieniem. Wdrożenie JPK na pewno zmusi podmioty do większej dyscypliny i lepszej jakości pracy już na etapie samego wprowadzania danych do systemów, z których potem generowane będą pliki w formatach xml. Niewątpliwie pozytywnie można też oceniać proces przyspieszenia przeprowadzania e-kontroli podatkowych.

Ale czy w każdym przypadku przeprowadzenie kontroli podatkowej w firmach będzie miało na celu dobrze rozumiane przeciwdziałanie zagrożeniom dla systemu podatkowego państwa? Oby właśnie tak było.