JPK to korzyści, czy dodatkowy kłopot?

JPK 2016: Ochrona danych wymaga doprecyzowania!
10-05-2016
JPK obowiązkowy od 2017 roku
JPK obowiązkowe dla małych i średnich firm już od 1 stycznia 2017!
16-05-2016

JPK to korzyści, czy dodatkowy kłopot?

Już od 1 lipca zaczną obowiązywać istotne, z perspektywy dużych przedsiębiorców, zmiany w systemie ordynacji podatkowej. Sprowadzają się one do nałożenia na podatników nowego obowiązku w postaci konieczności przekazywania organom podatkowym danych w formie elektronicznej, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Konieczność przygotowania danych o jednolitej strukturze logicznej ma w założeniu umożliwić szybkie i sprawne przekazanie informacji zawartych w księgach podatkowych, jak i samych dowodów księgowych, na wniosek organów podatkowych. Informacje te mają być przekazywane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (np. poprzez specjalny e-transfer) lub na informatycznych nośnikach danych. Obowiązującym standardem ma być plik XML o określonej strukturze, oparty o międzynarodowy standard OECD SAFT 2.0. Szczegółowe informacje, opublikowane przez Ministerstwo Finansów, można znaleźć pod tym linkiem:

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny wzbudza wiele wątpliwości i generuje jeszcze więcej szczegółowych pytań ze strony podatników, zwłaszcza w temacie poziomu szczegółowości raportowanych danych, ich zakresu oraz częstotliwości ewidencji operacji gospodarczych (w tym np. modułów dot. Faktur Vat lub Magazynów). Co jednak istotne, pewne grupy danych już teraz zostały określone przez MF jako dane fakultatywne.

Nie zapominajmy też, że przygotowanie i wdrożenie nowego oprogramowania, które ma odpowiadać za generowanie odpowiednich plików XML JPK zmusza przedsiębiorców do weryfikacji obecnych systemów IT oraz wykrycia tych, które wymagają aktualizacji przy wsparciu specjalistów zarówno z obszaru IT, jak i księgowości. Tym samym istnieją też realne obawy, że wyznaczony okres vacatio legis może okazać się zbyt krótki – wszak nie wszyscy producenci systemów ERP mają już przygotowane autorskie rozwiązania JPK. Ratunkiem pozostają dedykowane aplikacji w postaci Kreatora JPK.

Jakkolwiek, patrząc już przychylniejszym okiem na omawiany temat, należy uznać rację Ministerstwa Finansów, iż w dalszej perspektywie wdrożenie jednolitego sposobu raportowania i ewidencji danych w ramach przedsiębiorstwa najprawdopodobniej usprawni proces wewnętrznych audytów, co z kolei znacznie ograniczy ryzyko wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości.

Informacja na podstawie publikacji w serwisie e-prawnik.pl.