JPK – Ministerstwo Finansów udzieliło nowych odpowiedzi

Kreator JPK w pudełku - front
Warsztaty Kreator JPK – jak go wdrożyć?
18-05-2016
JPK dla firm zagranicznych
JPK obowiązkowe również dla podmiotów zagranicznych!
27-05-2016

JPK – Ministerstwo Finansów udzieliło nowych odpowiedzi

JPK – Ministerstwo Finansów udziela nowych odpowiedziMinisterstwo Finansów opublikowało na swojej stronie kolejne odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie konsultacji dotyczących struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dowiadujemy się z nich między innymi, że można będzie przygotować osobny plik dla każdej struktury, w przypadku ekstraktowania danych z różnych systemów, jak i również, która data na fakturze będzie decydowała o ujęciu jej w pliku JPK_FA.

Poniżej prezentujemy wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów - pełna wersja jest dostępna pod tym linkiem:
www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+JPK+cz.+2
 
1Czy będzie można przygotować osobny plik dla każdej struktury ze względu na np. fakt ekstraktowania danych z różnych systemów?
MINISTERSTWO FINANSÓW:

"Można będzie przygotować osobny plik dla każdej struktury z powodu ekstraktowania danych z różnych systemów. Możliwym będzie przedstawienie JPK w formie 3 plików dla każdej ze struktur."
2Jaka data, znajdująca się na fakturze, będzie decydowała o ujęciu jej w pliku JPK_FA?
Będzie to data wystawienia, data sprzedaży, data wpływu (faktura zakupu), czy też może data ujęcia faktury w deklaracji VAT?
MINISTERSTWO FINANSÓW:

"Datą faktury decydującą o ujęciu w pliku może być każda z wyżej wymienionych. Najczęściej będzie to data ujęcia faktury w deklaracji VAT lub w okresie sprawozdawczym dla ksiąg. Określało to będzie postanowienie organu podatkowego."
3Jaką metodologię należy przyjąć przy weryfikacji, czy dany podmiot zagraniczny będzie podlegał obowiązkowi JPK od lipca 2016?
Czy kryteria dotyczą globalnej dzialalności, czy też jedynie realizowanej na terenie Polski?
"Wskazane w ustawie o działalności gospodarczej kryterium podziału na mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców (art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 tej ustawy. Art. 4 w ust. 1 i 2 ww. ustawy stanowi, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zatem stosowanie wskazanych powyżej przepisów art. 104-106 ustawy ma miejsce do podmiotów zagranicznych spełniających przesłanki definicji przedsiębiorcy zawarte w ustawie.
Progi określone w art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się do całej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a nie do określonego obszaru w kraju lub zagranicą, na którym ten przedsiębiorca prowadzi część swojej działalności (przepisy te nie zawierają żadnego ograniczenia w tym względzie, które uzasadniałoby odmienne twierdzenie)."