JPK obowiązkowe dla małych i średnich firm już od 1 stycznia 2017!

JPK to korzyści, czy dodatkowy kłopot?
12-05-2016
Kreator JPK w pudełku - front
Warsztaty Kreator JPK – jak go wdrożyć?
18-05-2016

JPK obowiązkowe dla małych i średnich firm już od 1 stycznia 2017!

JPK obowiązkowy od 2017 roku
Zgodnie z piątkową decyzją sejmu, już od nowego roku na małych i średnich przedsiębiorców nałożony zostanie obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Co więcej, informacje te będą musiały być wysyłane automatycznie, co miesiąc, a nie jedynie na żądanie organów podatkowych, jak zakładano poprzednio. W dogodniejszej sytuacji pozostają mikroprzedsiębiorcy, którzy dane w formie elektronicznej będą musieli cyklicznie generować i udostępniać dopiero od 2018 roku. Przypominamy, że zgodnie z uchwalonymi w 2015 roku przepisami, na dużych przedsiębiorców nałożono obowiązek generowania plików XML o jednolitej strukturze od dnia 1 lipca 2016 roku. Pozostali przedsiębiorcy mieli otrzymać znacznie więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, bo aż do 1 stycznia 2018 roku. Oznacza to, że okres wdrażania zmian pod kątem JPK dla tych drugich skrócił się aż o cały rok!
 • 1.7.2016 Duzi przedsiębiorcy

  Obowiązek cyklicznego raportowania danych z ewidencji VAT
  Obowiązek dostarczania na żądanie urzędników danych w strukturach zgodnych z JPK
 • 1.1.2017 Mali i średni przedsiębiorcy

  Obowiązek cyklicznego raportowania danych z ewidencji VAT
 • 1.1.2018 Mikroprzedsiębiorcy

  Obowiązek cyklicznego raportowania danych z ewidencji VAT
 • 1.7.2018 Mali, średni i mikroprzedsiębiorcy

  Obowiązek dostarczania na żądanie urzędników danych w strukturach zgodnych z JPK
Część ekspertów już wyraziło swoje zaniepokojenie odnośnie tak znacznej zmiany przepisów dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wykazują oni, iż nagłe skrócenie terminu może znacznie podnieść koszty wdrożenia odpowiednich modyfikacji, umożliwiających cykliczne generowanie pliku JPK. Brać pod uwagę należy również, że mali i średni przedsiębiorcy to ogromna liczba użytkowników mniej rozwiniętych systemów informatycznych, a spóźnialscy muszą liczyć się z wysokimi karami. Zgodnie z art. 80 kodeksu karnego skarbowego mogę one wynieść nawet do 3 mln zł za niedostarczenie ewidencji i do 6 mln zł za złożenie jej w sposób nieprawdziwy. Tym samym, mimo iż eksperci i autorzy poprawki do ustawy są zgodni, co do skuteczności tego rozwiązania w aspekcie walki z wyłudzeniami podatku, to jednak niepokojące może być dla wszystkich wprowadzanie jej na ostatnią chwilę.


[FM_form id="1"]