JPK – eksperci radzą jak uniknąć przykrych niespodzianek

Kreator JPK w pudłku
Kreator JPK – aktualizacja 1.01
30-05-2016
Kreator JPK – odpowiadamy na Wasze pytania
02-06-2016

JPK – eksperci radzą jak uniknąć przykrych niespodzianek

 
Dzień 1 lipca, w którym na dużych przedsiębiorców nałożony zostanie obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zbliża się nieuchronnie. Nie dziwi więc, że działy IT i księgowości w dużych firmach pracują intensywnie nad wdrożeniem swoich rozwiązań. Mimo to wokół JPK wciąż pojawia się wiele niejasności, związanych także z ciągłymi zmianami w przepisach. Tutaj z pomocą przychodzą specjaliści z Olesiński & Wspólnicy, którzy na łamach Dziennika Gazeta Prawna doradzają jak ustrzec się przed przykrymi niespodziankami związanymi z JPK.

Artykuł, który ukazał się 27 maja, szczegółowo traktuje o tym, na kogo i kiedy zostanie nałożony obowiązek JPK, a także jak interpretować przepisy oraz jakie zmiany zostały wprowadzone w ostatnim czasie. Podjęto się również tematu sankcji, które mogą zostać nałożone na przedsiębiorców nieprzygotowanych do e-kontroli. Tekst zamyka praktyczny poradnik „Jak poradzić sobie z wdrożeniem JPK”. Reasumując, jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych.

Poniżej prezentujemy kilka ciekawych fragmentów artykułu – całość jest dostępna pod tym linkiem:
http://vademecum-jpk.pl/wp-content/uploads/2016/05/JPK-jakie-niespodzianki-czekaja-podatnikow_GP_270516.pdf
 

 
Wyspecjalizowana spółka pomoże w wykrywaniu nadużyć podatkowych.

Powołanie spółki celowej Skarbu Państwa (sp. z o.o.), to także wsparcie w wykrywaniu nadużyć podatkowych, a przede wszystkim przypadków wyłudzeń VAT. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ww. ustawy, dostarczone przez spółkę narzędzia mają zapewnić fiskusowi analizę prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego na podstawie dostarczanych przez podatników danych (a więc, jak należy się spodziewać, głównie tych z JPK).

Jak zasygnalizował wiceminister finansów Wiesław Jasiński, w 2017 r. ma zostać uruchomiony Centralny Rejestr Faktur. Jego budową ma zająć się właśnie nowa spółka celowa. Dzięki temu organy podatkowe będą mogły na bieżąco identyfikować pojawiające się nieprawidłowości. Można przypuszczać, że system będzie opierał się na rozwiązań już stosowanych w innych krajach europejskich.

Dziennik Gazeta Prawna, nr 101, 2016 r.

 

 
Co powoduje pojawienie się JPK

Wprowadzenie do polskiego systemu JPK może zupełnie zmienić polską rzeczywistośc podatkowo-księgową.

Możliwość generowania pliku na własne potrzeby firmy może m.in. usprawnić procesy audytu wewnętrznego. Dysponując danymi w formacie JPK, będzie można w prosty sposób weryfikować prawidłowość funkcjonowania księgowości. JPK może też być świetnym instrumentem dla firm doradczych, które teraz w celu sprawdzenia poprawności prowadzenia ksiąg podatkowych będą mogły opierać się w dużej mierze na dostarczonym im przez klienta JPK.

Dziennik Gazeta Prawna, nr 101, 2016 r.

 

 
Co może ujawnić JPK i jak przygotować się do e-kontroli.

Niewątpliwym celem wprowadzenia JPK jest usprawnienie kontroli podatkowej. Dzięki standardowemu formatowi pliku organy podatkowe będą mogły wykorzystywać z góry zaprogramowane, wspierane komputerowo testy danych. Ich celem będzie weryfikacja ich spójności z kwotami podatku, podstawami opodatkowania i innymi elementami kalkulacyjnymi wynikającymi ze złożonych deklaracji i informacji podatkowych.

JPK stanie się zatem ważnym narzędziem w poszukiwaniu nieprawidłowości. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby również sam podatnik przetestował swoje dane.

Dziennik Gazeta Prawna, nr 101, 2016 r.