Prawdopodobnie część danych JPK będzie musiała być przesyłana cyklicznie

Dla kogo JPK obowiązkowy od 1 lipca 2016 roku?
25-04-2016
JPK 2016: Ochrona danych wymaga doprecyzowania!
10-05-2016

Prawdopodobnie część danych JPK będzie musiała być przesyłana cyklicznie

Na wczorajszym posiedzeniu podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego wpłynął wniosek dotyczący zmiany sposobu przesyłania danych z JPK. Zakładał on, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do cyklicznego udostępniania części danych, a nie – jak informowano dotychczas – wyłącznie na żądanie urzędu skarbowego. Zdaniem przedstawiciela Polskiej Organizacji Dystrybucji i Handlu tak istotna modyfikacja nie powinna zostać przeprowadzona bez konsultacji.

Głos w sprawie zabrał Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów, który zapewnił, że proponowana zmiana ma na celu uszczelnienie systemu ewidencji VAT i dotyczy tylko tej – jednej z siedmiu – struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Poprawka została przyjęta. Obecnie oczekuje już na weryfikację sejmowej komisji ds. finansów publicznych, która będzie musiała się do niej ustosunkować.

Informacja na podstawie Dziennika Gazety Prawnej