Kreator JPK – pojawiła się aktualizacja 1.03!

MF: Specyfikacja interfejsów usług JPK – wersja 1.5
21-06-2016
JPK obowiązkowy także dla samorządów!
30-06-2016

Kreator JPK – pojawiła się aktualizacja 1.03!

 
 
 
W odpowiedzi na potrzeby użytkowników przygotowaliśmy kolejne rozwinięcie Kreatora JPK. Wersja 1.03, bo o niej mowa, zawiera szereg modyfikacji i nowości, z których jako najważniejsze należy wymienić opcję oznaczania kont jako pozabilansowe z wglądu kont zapisanych w nowej konfiguracji oraz poprawę efektywności przeglądarki XML.

Pełna lista zmian w wersji 1.03 znajduje się poniżej:
 
 
 • KR
  Dodano możliwość oznaczenia kont jako pozabilansowe z wglądu kont zapisanych w nowej konfiguracji dla kont pozabilansowych.
 • PROGRAM
  Dodano ekran identyfikacyjny wersji "O Kreatorze JPK".
 • WB
  Wprowadzono ograniczenia w pomocach wyszukiwania do danych z JG zgodnej z JG z nagłówka dokumentu kontroli.
 • PROGRAM
  Poprawa efektywności przeglądarki XML.
 • ALL
  Przy generowaniu danych adresowych JG do XML, "PL" usuwane jest automatycznie z NIP-u.
 • VAT
  Poprawiono sortowanie danych przy generowaniu XML.
 • WB
  Usunięto zdublowane komunikaty podczas generowania danych WB.
 • WB
  Usunięto błąd generowania nadmiarowego pliku XML.
 • PROGRAM
  Włączono czyszczenie tymczasowych danych na ekranie definicji źródła.
 • VAT, MAG
  Dodano indeksy do tabel.
 • VAT
  Poprawiono metodę wyliczającą wartości podatków.
 
 
Szczegółowe opisy wszystkich aktualizacji są dostępne pod tym linkiem.