Nowa wersja noty SAP – 2304549 SAP solution strategy and release dates guidance

Pierwsze wdrożenia Kreatora JPK dla SAP
11-04-2016
Pierwsze warsztaty JPK już za nami
19-04-2016

Nowa wersja noty SAP – 2304549 SAP solution strategy and release dates guidance

Dziś SAP opublikował 8 już wersję noty „2304519 – SAFT-PL: SAP solution strategy and release dates guidance”.
Nota dostępna jest na portalu support.sap.com pod linkiem: Nota 2304519

Jak można wywnioskować z dokumentu rozwiązanie „Starter solution” nie rozwiąże w pełni problemu obsługi generowania plików JPK z systemu SAP. Potwierdzają się przypuszczenia, że zakres funkcjonalny ‘startera’ będzie obejmował jedynie obszar ekstrakcji danych z systemu ERP. Planowania data dostawy to 21 tydzień (23-27 maja 2016).

W tym zakresie Kreator JPK zapewni pełne wsparcie od momentu mapowania, poprzez gromadzenie danych aż po generację plików XML wraz z ich elektronicznym podpisywaniem i wysyłką na bramkę MF. Dodatkowo Kreator JPK zarządza całym procesem przygotowywania plików, obsługując podział prac i uprawnień pomiędzy zaangażowane osoby oraz porządkując etapy przygotowania plików poprzez obsługę statusów. Rozwiązanie Kreator JPK jest przygotowane na podłączanie dowolnej ilości źródeł danych. Zakładamy, że klienci, którzy wybiorą  rozwiązanie SAP, będą mogli zasilać Kreatora JPK danymi z ekstraktora SAP.

Śledzimy rozwój wydarzeń, jesteśmy w kontakcie z firmą SAP. Czekamy na pierwsze wersje tego oprogramowania, aby poddać testom integrację.