Pierwsze wdrożenia Kreatora JPK dla SAP

Jakie korzyści wynikają z Jednolitego Pliku Kontrolnego?
20-03-2016
Nowa wersja noty SAP – 2304549 SAP solution strategy and release dates guidance
12-04-2016

Pierwsze wdrożenia Kreatora JPK dla SAP

Narzędzie Kreator JPK jest już w fazie ostatnich szlifów. Do zakończenia procesu wytwórczego i zwolnienia produktu do sprzedaży potrzebujemy jeszcze finalnych testów w boju. Wspólnie z Impel Business Solutions przystąpiliśmy do pilotażowego wdrożenia rozwiązania JPK dla 13 spółek z Grupy Impel.

Podczas projektu przetestowane i dopracowane zostanie nie tylko narzędzie od strony technologicznej, ale także opracowana metodyka wdrożeniowa, wzorce dokumentacji, scenariusze testowe – jednym słowem kompletne rozwiązane.

Prace rozpoczęły się od fazy analizy dostępnych systemów w spółkach Grupy i danych w nich zawartych oraz opracowania mapowań pól i struktur. Początkowe etapy są bardzo istotne dla odpowiedniego wdrożenia ewentualnych zmian do funkcjonalności systemów księgowych i logistycznych i dalszego przygotowania ich do wdrożenia narzędzi generujących już wymagane informacje w formatach xml.  Zakończenie pilotażowego projektu przewidujemy na pierwszą połowę maja.