Opublikowanie struktur logicznych JPK

Warsztaty i seminaria na temat JPK
14-03-2016

Opublikowanie struktur logicznych JPK

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w zakładkach Kontroli Skarbowej oraz Administracji Podatkowej zostały opublikowane struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Oznacza to, że dostępna jest już elektroniczna postać ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, jaka będzie wymagana od dużych podatników począwszy od 1 lipca 2016 roku na cele przeprowadzenia kontroli skarbowej czy czynności sprawdzających.

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest związane z przyjętym wcześniej art. 193a Ordynacji podatkowej nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649). Zmiany te wymuszają na dużych podatnikach konieczność dostosowania systemów księgowych do nowych przepisów prawa tak, aby dane księgowo-finansowe mogły być wygenerowane w wymaganym formacie JPK.

Zespół SI-Consulting pracuje nad przygotowaniem rozwiązania umożliwiającego pobranie danych, ich zmapowanie oraz wygenerowanie plików w wymaganych formatach na cele kontroli podatkowych. Proces dla wielu podmiotów może jednak okazać się dość skomplikowany z uwagi na wymagane pola uwzględnione w strukturach JPK, a niekoniecznie uwzględnione we wszystkich wersjach systemów SAP klientów. Wdrożenie struktur JPK do systemu klientów winno być zatem poprzedzone fazą analizy istniejących w podmiotach zasobów informatycznych oraz decyzjami związanymi z mapowaniem danych. Duże organizacje powinny już przygotowywać się na proces zdiagnozowania i wdrożenia zmian do funkcjonalności wykorzystywanych systemów.