20160523_mailing_JPK_v4
 

 
Organizatorem warsztatów jest SI-Consulting Sp. z o.o. Wrocław, ul.Slężna 118, KRS 164197 www.si-consulting.pl