Codzienny raport JPK_WB

Weryfikacja pliku JPK_VAT
22-05-2017
Co nowego w JPK?
16-01-2018

Codzienny raport JPK_WB

Zgodnie z projektem nowelizacji Ordynacji Podatkowej opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, od września 2017 r. na podatników ma zostać nałożony obowiązek składania dobowych wyciągów bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, a więc w postaci pliku JPK_WB.

Pliki te mają być przekazywane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Podatnicy będą zobowiązani składać plik bezpośrednio tylko wtedy, gdy prowadzą rachunek w banku zagranicznym. Jak zakłada projekt nowelizacji, obowiązek codziennego raportowania JPK_WB nie będzie dotyczył podmiotów publicznych i mikro-przedsiębiorców. Szacuje się, że omawiana regulacja obejmie 80.000 podmiotów.

Możliwe, że w związku z nowym obowiązkiem struktura pliku JPK_WB ulegnie modyfikacji.