Kreator JPK – udostępniono aktualizacje 1.12 i hotfix 1.12.1!

[WEBINARIUM] JPK 2017. Zmiany w strukturach. Nowe obowiązki dla MŚP.
22-12-2016
Nowa struktura JPK_VAT
08-02-2017

Kreator JPK – udostępniono aktualizacje 1.12 i hotfix 1.12.1!

 
Kreator JPK - aktualizacja 1.11
 
 
Zapraszamy do aktualizacji Kreatora JPK – udostępniona została wersja 1.12, w której wprowadzono nowe, ważne od 1 stycznia 2017 r. funkcjonalności oraz kolejne modyfikacje usprawniające rozwiązanie.

PROGRAM - nowe funkcjonalności w wersji 1.12:
• JPK VAT – Obsługa nowej struktury VAT (obowiązującej od 01.01.2017).
• Rozszerzenie konfiguracji o numer wersji dla tabel ogólnych.
• Rozszerzenie konfiguracji tabel VAT o numer wersji.
• Dodanie numeru wersji do dokumentu kontroli.

Uwaga! W portalu SI-C Download Center została udostępniona Klientom poprawka wersji 1.12 Kreatora JPK – hotfix 1.12.1, która eliminuje błąd w narzędziu migracji do nowej struktury VAT.

Uwaga: przed instalacją wersji należy zapoznać się z instrukcją instalacji - wersja 1.12. oraz instrukcją instalacji - hotfix 1.12.1.
 
 
 • JPK_KR
  - Włączono sortowanie dla ZOiS oraz dla dziennika operacji.
  - Dokonano korekty selekcji dokumentów dla ZOiS.
  - Dodano filtr dla pozycji planowanych przy odczycie tabel sumarycznych.
 • JPK_MAG
  - Wyłączono zapis magazynów bez dokumentów.
  - Włączono do raportowania ruchy 105/106.
  - Wprowadzono obsługę znacznika XAUTO.
  - Zmodyfikowano algorytm odczytu opisu MPK.
  - Rozszerzono opis dostawcy/odbiorcy o dodatkowe atrybuty z danych podstawowych (pola NAME3/NAME4).
  - Poprawiono mechanizm importu z pliku zewnętrznego.
  - Usunięto problem ze znakiem minus w pliku xml.
  - Skorygowano problem z podwójnym tagiem PZ w xml.
 • JPK_WB
  - Zmieniono sortowanie pozycji w ALV dla pozycji wyciągów bankowych.
  - Zmieniono wyświetlanie danych w ALV dla WB (przecinki, waluty).
  - Usunięto problem salda ze znakiem minus w XML
 • JPK_FA
  - Poprawiono uzupełnianie par pól wymaganych w XML, w przypadku braku wartości jednego z nich.
 • JPK_VAT
  - Dokonano korekty wyliczenia pozycji dwie linie VAT należnego z tym samym kodem i po tej samej stronie.
 • PROGRAM
  - Usunięto short dump przy usuwaniu pliku z serwera w przypadku braku uprawnień.
  - Wprowadzono odczyt miejscowości z pola ADRC-HOME_CITY lub w przypadku braku z pola ADRCCITY1.
  - Poprawiono wczytanie logów z eTransfer przy potwierdzaniu xml generowanych z wielu źródeł.