Weryfikacja pliku JPK_VAT

Zagraniczny podpis już zaufany w JPK
05-04-2017
Codzienny raport JPK_WB
01-06-2017

Weryfikacja pliku JPK_VAT

Rozpoczęła się elektroniczna weryfikacja plików JPK_VAT. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w wyniku kontroli plików JPK_VAT przesłanych przez podatników za luty 2017 r., stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  • rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
  • rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  • przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku VAT.

Podatnicy, u których stwierdzono tego typu nieprawidłowości, otrzymują pisma informacyjne od Ministerstwa Finansów. Pisma zawierają prośbę o sprawdzenia przedłożonych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek – o skorygowanie deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT.

Jak wyjaśniło Ministerstwo, w przypadku otrzymania powiadomienia, wszelkie pytania i wątpliwości, a także wyjaśnienia co do zidentyfikowanych rozbieżności, należy kierować bezpośrednio do właściwych urzędów skarbowych.

Działania takie będą realizowane cyklicznie w sytuacji wystąpienia tego typu niezgodności w przesłanych plikach JPK.