Wiadomo kto jest uprawniony do odraczania terminu na składanie JPK_VAT

Nowa struktura JPK_VAT
08-02-2017
Kreator JPK xls i Analizator JPK dla MŚP – wybierz spokój i bezpieczeństwo
08-02-2017

Wiadomo kto jest uprawniony do odraczania terminu na składanie JPK_VAT

Ministerstwo Finansów postanowiło zmienić organ właściwy do rozpatrywania wniosków o odroczenie terminu na składanie informacji w postaci JPK_VAT. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ordynacji podatkowej (a więc JPK_VAT), jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług (§ 15 ust. 4 rozporządzenia).

Powyższa regulacja weszła w życie 7 grudnia 2016 r. Do tego czasu organem właściwym w tej kwestii był Minister Finansów.