Zagraniczny podpis już zaufany w JPK

Bezpieczeństwo danych JPK
16-03-2017
Weryfikacja pliku JPK_VAT
22-05-2017

Zagraniczny podpis już zaufany w JPK

Ministerstwo Finansów zaktualizowało własny system przyjmowania plików JPK, dzięki czemu rozwiązano problem z przyjmowaniem plików opatrzonych zagranicznym podpisem elektronicznym. Przed aktualizacją system przyjmowania danych uniemożliwiał bowiem złożenie pliku opatrzonego bezpiecznym podpisem nadanym za granicą.  Dokonano przy tym nowelizacji rozporządzenia w sprawie elektronicznych form przekazywania informacji podatkowych. Rozporządzenie rozszerzyło katalog akceptowanych form zaufanego podpisu elektronicznego o podpis wydany poza granicami kraju.

O ile na gruncie JPK jak zapewnia Ministerstwo problem został rozwiązany to powyższe zmiany nie usuwają jednak podobnych przeszkód zgłaszanych przez przedsiębiorców związanych z złożeniem deklaracji VAT-7 opatrzonej podpisem zagranicznym.