Co nowego w JPK?

Codzienny raport JPK_WB
01-06-2017

Co nowego w JPK?

Struktura JPK_VAT po raz trzeci

Plik JPK_VAT za styczeń 2018 r. będzie pierwszym plikiem, który trzeba będzie składać w strukturze JPK_VAT(3). To już trzecia wersja struktury logicznej pliku, opublikowana przez Ministerstwo Finansów w serwisie internetowym Biuletynu Informacji Publicznej. Warto szczegółowo im się przyjrzeć, ponieważ zmiany będą się wiązały z koniecznością aktualizacji stosowanych rozwiązań informatycznych.

Razem z nowym schematem, Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną opisującą wprowadzone zmiany.

Jakie zmiany

Zmiany koncentrują się przede wszystkim w obszarze danych identyfikujących podmiot składający plik JPK. Z jednej strony, struktura zostanie uproszczona przez usunięcie pól zawierających dane adresowe podmiotu składającego plik JPK oraz elementów takich jak DomyslnyKodWaluty i KodUrzedu.

Z drugiej strony, w strukturze JPK_VAT(3) pojawią się dwa dodatkowe elementy – EMAIL (element nieobowiązkowy) oraz NazwaSystemu (pole obowiązkowe, w którym zgodnie z informacją zamieszczoną we wspomnianej broszurze informacyjnej, należy wpisać nazwę systemu, z którego pochodzą dane raportowane w pliku JPK).

Co to znaczy dla podatników

Zmiany choć niewielkie, oznaczają dla podatników podlegających już obowiązkowi raportowania w strukturze JPK konieczność kolejnej aktualizacji stosowanych przez nich rozwiązań informatycznych. Jest to na pewno spora uciążliwość, w szczególności dla dużych podmiotów stosujących zaawansowane systemy ERP, w przypadku których wszelkie aktualizacje są czasochłonne i nierzadko bardzo kosztowne.

Jednocześnie, zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów informacjami, ewentualne korekty okresów pomiędzy lipcem 2016 r. a grudniem 2017 r., podatnicy podlegający w tym czasie obowiązkowi raportowania w strukturze JPK_VAT, będą musieli składać w strukturze JPK_VAT(2).

To zaś oznacza dla nich konieczność wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego raportowanie w dwóch różnych strukturach. Jeśli ta logika Ministerstwa Finansów oraz tempo aktualizowania struktury zostaną utrzymane, to może okazać się, że za dwa, trzy lata podatnicy będą musieli mieć możliwość składania plików JPK_VAT w co najmniej kilku różnych strukturach. Wydaje się to być nieuzasadnionym obciążeniem.

Pozostałe zmiany w 2018 r.

Przypomnijmy, że już 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem raportowania w strukturze JPK_VAT objęci zostaną mikroprzedsiębiorcy.

Jednocześnie, od 1 lipca 2018 r. organy podatkowe będą miały prawo żądać od podatników również pozostałych struktur JPK (między innymi dotyczących magazynów i ksiąg rachunkowych). Obecnie mają takie prawo tylko w stosunku do dużych podmiotów.

Ministerstwo Finansów planuje również stopniowo wdrażać kolejne struktury JPK. W planach Ministerstwa jest wprowadzenie z dniem 1 października 2018 r. obowiązku przesyłania fiskusowi sprawozdań finansowych w strukturze JPK. Jednocześnie resort finansów rozważa również wprowadzenie osobnej struktury JPK przewidzianej dla rozliczeń z tytułu akcyzy. Planowana jest też struktura paragonowa, którą mieliby składać podatnicy nieposiadający kas elektronicznych z pamięcią rejestrującą transakcje.

Zmiany w obszarze JPK to dalszy krok w uszczelnianiu systemu podatkowego. Wpisują się one również w ogólny trend narzucony przez Ministerstwo Finansów, zmierzający do pełnej digitalizacji kontrolowania rozliczeń podatkowych (wśród pozostałych jego elementów można wymienić chociażby kasy online, split payment, system STIR czy Centralny Rejestr Faktur).