Analizator JPK
Analizator JPK - co zyskasz dzięki danym z JPK?


baner
1 lipca 2016 roku już za nami, co oznacza, że nowe przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego już obowiązują, a każdy z dużych przedsiębiorców powinien być gotowy do generowania odpowiednich plików XML. Jednakże ich przygotowanie to jedynie część drogi, którą - jako firmy - musimy przejść… Należy przecież sprawdzić, czy przygotowane dane są spójne oraz spełniają wszelkie wytyczne Ministerstwa Finansów. Ponadto weryfikacji powinna podlegać także ich warstwa merytoryczna.

Warto też spojrzeć na ten aspekt z nieco szerszej perspektywy. JPK to przecież ogromne źródło wiedzy o naszej organizacji, którą można wykorzystać do realizacji własnych celów. Ta idea zainspirowała nas do stworzenia Analizatora JPK, będącego kompletnym narzędziem do weryfikacji poprawności pliku, wsparcia e-kontroli podatkowej oraz analizy zawartości plików JPK.
Analizator JPK zapewnia kompleksową weryfikację poprawności, a także kontroli zawartości Jednolitego Pliku kontrolnego, niezależnie od źródła ich pochodzenia!

Oznacza to, że Analizator, nie bazuje na technologiach, związanych z wiodącymi dostawcami oprogramowania klasy ERP. Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy część problemów budowania plików JPK adresują w stronę oprogramowania dedykowanego, niezależnego. Jednak Analizator JPK jest narzędziem uniwersalnym, umożliwiającym dokonywanie analiz pod różnym kątem. Pozwala równocześnie na import i pracę na plikach z każdego dostępnego źródła.

Analizator JPK jest narzędziem składającym się z kilku podstawowych modułów:


Wizualizator JPK

Wizualizacja danych (Wizualizator JPK) wraz z przyjaznymi dashboard’ami, umożliwiającymi wgląd nie tylko w strukturę pliku, ale prezentującymi podstawowe informacje i przejrzyste zestawienia w formie wykresów dla obszarów JPK VAT, JPK FA, JPK KR i JPK MAG. Analizator umożliwia budowanie własnego dashboard’u, bazującego na zdefiniowanych wykresach z przytoczonych obszarów Jednolitego Pliku Kontrolnego.
analizator-jpk-dashboard

Co jeszcze umożliwia Wizualizator JPK?

Prezentacja danych w dowolnych (pod względem ilości i nazewnictwa) zestawieniach, przy zachowaniu podziału na obszary JPK.
Szczegółowe wyszukiwanie i filtrowanie danych dla każdego z zaimportowanych plików.

Eksport wszelkich prac analitycznych na danych z JPK w celu dalszej obróbki, np. za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
Śledzenie wszelkiego rodzaju operacji związanych z importem Plików JPK.

Analiza techniczna i merytoryczna

Analizator JPK to unikalne rozwiązanie pozwalające na wielowymiarową analizę plików JPK pod kątem nieprawidłowości technicznych, formalnych i podatkowych. Narzędzie sprawdza poprawność plików JPK w podziale na dwa główne aspekty:
Walidację technicznej poprawności danych
Na etapie walidacji techniczne pliki JPK sprawdzane są przede wszystkim pod kątem poprawności formatu XML i jego zgodności ze schematem XSD wymaganym przez Ministerstwo Finansów. Oprócz podstawowych kontroli na poziomie całego pliku dokonywana jest analiza techniczna zawartości wszystkich pól m.in. pod kątem poprawnego formatu danych oraz obecności pól obligatoryjnych.
analizator-jpk-historia

W tym zakresie Analizator JPK generuje kilkadziesiąt testów technicznych dla każdego z plików importowanych do aplikacji. Dodatkowo użytkownik nie musi wskazywać jaki typ pliku importuje, a wręcz może realizować import kilku plików jednocześnie. To aplikacja rozpoznaje typ pliku i umieszcza go w odpowiedniej sekcji Analizatora JPK.
Raporty z błędów są wyświetlane w sposób umożliwiający ingerencję programistów, czy służb technicznych w mechanizm generujący pliki JPK dla Klienta.

Symulację e-kontroli
Podczas symulacji e-kontroli przeprowadzana jest merytoryczna analiza danych.

Opracowane przy współpracy doradców podatkowych Olesiński & Wspólnicy algorytmy analizują dostarczone dane w celu stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych lub ewidencyjnych.

Część sprawdzeń nakierowana jest na stwierdzenie lub uprawdopodobnienie występowania zaległości podatkowych tak aby poszczególne obszary ryzyk zidentyfikować jeszcze przed faktyczną kontrola skarbową.
analizator-jpk-testy-merytoryczne

Wersja DEMO

Zamów wersję demo

Kliknięcie w button otworzy stronę www z formularzem zamówienia wersji demo na stronie informacyjnej poświęconej aplikacji Analizator JPK.

Deklaracje podatkowe

Od JPK do deklaracji podatkowej

Analizator JPK to rozwiązanie budowane z myślą o maksymalnym wsparciu pracy naszych Klientów, dlatego wyposażyliśmy go m.in. w moduł pozwalający na wygenerowanie deklaracji podatkowych oraz ich korekty. Oznacza to, że pod jednym przyciskiem kryć się będzie funkcjonalność, która na bazie informacji zawartych w JPK, samodzielnie wypełni plik deklaracji, a także prześle dokument w formie elektronicznej do urzędu skarbowego.

Analizator JPK rozwijamy z myślą stworzenia czegoś więcej niż tylko weryfikatora JPK. Jako, że pliki same w sobie są ogromną skarbnicą danych, dlaczego nie pójść o krok dalej? Dlatego, właśnie w naszej aplikacji, dajemy Klientom możliwość generowania i składania deklaracji (np. VAT) organom podatkowym.
Deklaracja jest automatycznie uzupełniana danymi z zachowaniem możliwości ich edycji. Następnie jest zapisywana na dysku lokalnym użytkownika, jak i również "odkładana" w repozytorium, które wersjonuje przygotowane dokumenty.