Kreator JPK dla SAP
Kreator JPK


Kreator JPK – to więcej niż programŁącząc wieloletnie doświadczenia zespołu SI-Consulting we wdrażaniu systemów SAP z długoletnim doświadczeniem doradców i prawników z Olesiński & Wspólnicy wyszliśmy poza ramy tradycyjnych rozwiązań IT. Adresując potrzeby klientów opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie, na które składają się m.in. metodyka, doradztwo i oprogramowanie.
Już pierwsze analizy wykazały, że projekt wdrożenia JPK to nie tylko wyzwanie informatyczne. Struktury JPK obejmując swym zakresem przekrojowo obszary przedsiębiorstwa oraz gromadząc kompleksowe dane wymagają przemyślanych decyzji podczas definicji mapowań i konwersji. Dzięki wsparciu doradców podatkowych klienci podchodzą do zagadnienia świadomie, przewidując konsekwencję i rezultaty podjętych decyzji. Dołączona do oferty usługa e-kontroli pozwala ocenić proces wdrażania JPK nie tylko od strony technicznej, ale także poprzez analizę zebranych danych przygotować się do przyszłych kontroli skarbowych.
Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach

Podstawowe funkcjonalności Kreatora JPK

Kreator JPK to narzędzie stworzone w technologii programowania obiektowego, w języku ABAP działające na platformie SAP. Jego modułowa konstrukcja pozwala na rozbudowę zarówno pod kątem dodatkowych modułów JPK, jak i zmieniających się definicji pól oraz w zakresie podłączania dodatkowych źródeł danych. Oprogramowanie posiada szeroką możliwość konfiguracji i rozbudowy funkcjonalnej za pośrednictwem techniki rozszerzeń użytkownika (user-exity, przestrzenie modyfikacji czy BADI).
Lista podstawowych funkcjonalności Kreatora JPK:
 • Wprowadzanie podstawowych danych zawiadomienia o kontroli
 • Określanie parametrów selekcji oraz źródeł danych dla poszczególnych kategorii JPK
 • Ekstrakcja danych z SAP ERP
 • Przegląd logu ekstrakcji danych
 • Import danych z plików tekstowych (opcjonalnie)
 • Weryfikacja formalna poszczególnych pól (długość, wymagalność)
 • Wyświetlanie wyekstrahowanych danych w postaci listy ALV
 • Testowe generowanie plików XML
 • Usuwanie wyekstrahowanych danych
 • Udzielanie zgody na przekazanie danych organowi kontroli – zmiana statusu na Zwolnione
 • Rzeczywiste generowanie plików XML – zmiana statusu na Wysłane
 • Import potwierdzenia otrzymanego z portalu MF – zmiana statusu na Zaakceptowane lub Odrzucone
 • Przegląd struktur JPK zaimportowanych z plików XSD dostarczonych przez MF
 • Przegląd wygenerowanych plików XML


Cennik Kreatora JPK


Narzędzie zawsze aktualne

W ramach usługi serwisu oprogramowania (maintenance) rozwiązanie Kreator JPK jest rozwijane i aktualizowane. W zakres usługi wchodzą m.in. następujące elementy:
 • usuwanie błędów i usterek w oprogramowaniu
 • dostosowywanie rozwiązania do zmian w przepisach prawa w zakresie zawartych w oprogramowaniu modułów JPK
 • dostarczanie usprawnień i funkcjonalnych
 • dostęp do serwisowego portalu zgłoszeniowego
 • dostęp do materiałów przeznaczonych dla klientów (aktualizacji instrukcji i dokumentacji, dokumentacji zmian, plików dystrybucyjnych z oprogramowaniem)
 • szkolenia e-learningowe dla użytkowników rozwiązania Kreator JPK

Zmiany w JPK?

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Ministerstwo Finansów ogłosi szereg zmian związanych z JPK.

Referencyjne wdrożenie Kreatora JPK

Specyfikacja wymagań w zakresie raportowania w standardzie JPK pojawiła się w marcu 2016 r. Prace nad platformą JPK rozpoczęliśmy znacznie wcześniej. Dzięki temu, w chwili publikacji, rozwiązanie miało postać znacznie zaawansowaną.
Pilotażowe wdrożenie referencyjne zrealizowaliśmy w kwietniu i maju 2016 r. dla 13 spółek Grupy Impel. Podczas tego projektu, wspólnie z Klientem i zespołem księgowym Impel Business Solutions, sprawdziliśmy zarówno sferę techniczną oprogramowania, jak i opracowaną na potrzeby JPK wdrożeń metodykę. Projekt ten to swoisty test jakości gwarantujący, że planowany do udostępnienia pozostałym klientom w drugiej połowie maja 2016 r. produkt będzie w pełni funkcjonalny i niezawodny.
Podmioty objęte pilotażowym wdrożeniem:Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
Skontaktuj się z nami!


KONTAKT ZAPYTAJ O OFERTĘ

Kreator JPK to gotowe i kompleksowe narzędzie rozwiązujące problem tworzenia, obsługi i wysyłki plików JPK.