Aktualizacje

 

Kreator JPK - historia aktualizacji

 

 
Dbamy o to, aby nasze rozwiązanie było stale rozwijane i spełniało wszelkie wymogi zarówno przepisów prawnych, jak i naszych Klientów. Efektem tych starań są systematycznie pojawiające się aktualizacje Kreatora JPK, których pełny spis prezentujemy poniżej.
 

 
 
 
1Kreator JPK - wersja hotfix 1.12.1
Uwaga: przed instalacją wersji należy zapoznać się z instrukcją instalacji - kliknij tutaj.

Poprawka wersji 1.12 Kreatora JPK – hotfix 1.12.1 eliminuje błąd w narzędziu migracji do nowej struktury VAT.

2Kreator JPK - wersja 1.12
Uwaga: przed instalacją wersji należy zapoznać się z instrukcją instalacji - kliknij tutaj.

W wersji 1.12 wprowadzono następujące zmiany:

 • JPK_KR
  - Włączono sortowanie dla ZOiS oraz dla dziennika operacji.
  - Dokonano korekty selekcji dokumentów dla ZOiS.
  - Dodano filtr dla pozycji planowanych przy odczycie tabel sumarycznych.
 • JPK_MAG
  - Wyłączono zapis magazynów bez dokumentów.
  - Włączono do raportowania ruchy 105/106.
  - Wprowadzono obsługę znacznika XAUTO.
  - Zmodyfikowano algorytm odczytu opisu MPK.
  - Rozszerzono opis dostawcy/odbiorcy o dodatkowe atrybuty z danych podstawowych (pola NAME3/NAME4).
  - Poprawiono mechanizm importu z pliku zewnętrznego.
  - Usunięto problem ze znakiem minus w pliku xml.
  - Skorygowano problem z podwójnym tagiem PZ w xml.
 • JPK_WB
  Zmiana generowania atrybutu schemalocation w plikach XML.
 • VAT
  - Zmieniono sortowanie pozycji w ALV dla pozycji wyciągów bankowych.
  - Zmieniono wyświetlanie danych w ALV dla WB (przecinki, waluty).
  - Usunięto problem salda ze znakiem minus w XML
 • JPK_FA
  - Poprawiono uzupełnianie par pól wymaganych w XML, w przypadku braku wartości jednego z nich.
 • JPK_VAT
  - Dokonano korekty wyliczenia pozycji dwie linie VAT należnego z tym samym kodem i po tej samej stronie.
 • PROGRAM
  - Usunięto short dump przy usuwaniu pliku z serwera w przypadku braku uprawnień.
  - Wprowadzono odczyt miejscowości z pola ADRC-HOME_CITY lub w przypadku braku z pola ADRCCITY1.
  - Poprawiono wczytanie logów z eTransfer przy potwierdzaniu xml generowanych z wielu źródeł.
3Kreator JPK - wersja 1.11
Uwaga: przed instalacją wersji należy zapoznać się z instrukcją instalacji - kliknij tutaj.

W wersji 1.11 wprowadzono następujące zmiany:

 • JPK_FA
  - Wdrożono możliwość przetwarzania dokumentów typu "*BKPF*" zamiast "BKPF*" (np. dokumentów zewnętrznych IBKPF).
  - Poprawa odczytu numeru FI korekt faktur.
  - Poprawa wyboru danych journala wybranego okresu w przypadku użycia księgi z kalendarzem różnym od kalendarza księgi głównej.
 • JPK_MAG
  - Zmiana kontroli przypisania pozycji dokumentu materiałowego do magazynu (zakładu i składu). Obecnie kontrola jest przeprowadzana jako pierwszy krok przetwarzania pozycji dokumentu materiałowego.
 • JPK_WB
  - Umożliwiono tworzenie pliku XML, gdy pierwszy plik nie zawsze widoczny jest w drzewie dokumentów.
  - Poprawa pomocy wyszukiwania.
  - Usunięto problem z odczytem faktur z kursem "ZW'.
4Kreator JPK - wersja 1.10
Uwaga: przed instalacją wersji należy zapoznać się z instrukcją instalacji - kliknij tutaj.

W wersji 1.10 wprowadzono następujące zmiany:

 • PROGRAM
  Poprawa funkcjonalności kopiowania plików XML na PC.
 • PROGRAM
  Usunięto problem z otwieraniem dokumentów bez źródeł danych.
 • PROGRAM
  Zmiana sposobu wyświetlania listy XML, umożliwiono wyświetlanie dla szerszej gamy serwerów.
 • PROGRAM
  Zmiana generowania atrybutu schemalocation w plikach XML.
 • VAT
  Poprawiono sortowanie danych dla JPK VAT.
 • PROGRAM
  Włączenie logowania zmian dla tabeli /SICONS/JPKXDEF.
 • PROGRAM
  Zmiana elementu danych dla kwoty operacji, aby nie występowało przepełnienie przy sumowaniu.
 • FA
  Poprawiono sumowanie wartości według stawek JPK FA, stawki zwolniona i 0% były wykazywane razem.
5Kreator JPK - wersja 1.09
Uwaga: przed instalacją wersji należy zapoznać się z instrukcją instalacji

W wersji 1.09 wprowadzono następujące zmiany:

 • PROGRAM
  Dodano zarządzanie plikami XML - przegląd, kopiowanie, usuwanie, wczytywanie UPO.
 • FA
  Sumowanie wartości dla różnych stawek podstawowych i obniżonych w jednym dokumencie np 23% i 22%.
 • KR
  Ustalenie długości konta w przypadku braku definicji w konfiguracji.
 • VAT
  Umożliwiono zarządzanie wariantami w ALV.
 • FA
  Gdy kraj JG jest inny niż 'PL' podczas selekcji z tabeli BSET wybierane będą wyłącznie wpisy z wartością 'PL' w polu LSTML.
 • FA
  Włączenie do obsługi dokumentów RE, które są obsługiwane jak dokumenty FI.
 • FA
  Wykluczenie rekordów statystycznych z pozycji dokumentów.
 • KR
  Skorygowano błąd przy określaniu zesp/kat/podk.
 • WB
  Przesunięcie znaku na przód w saldach.
 • FA
  Sumowanie wartości wg stawek w przypadku wystąpienia w jednym dokumencie stawek zwykłych i odwróconych lub zwolnionych.
 • FA
  Uzgodnienie znaku dla ceny pozycji FI przy korekcie
 • VAT
  Zmiany w kodzie dla podatku należnego.
 • VAT
  Zmiana numeracji w polu LP, renumeracja pozycji w trakcie generowania XML.
 • KR
  Przeniesienie determinacji kategorii kont tylko dla kont raportowanych.
 • KR
  Zmiana sposobu określania parametrów okresu finansowego.
 • FA
  Raportowanie nazwy kraju zamiast kodu w adresie nabywcy i sprzedawcy oraz raportowanie pełnej nazwy z 4 pól SAP.
 • KR
  W przypadku braku opisu operacji uzupełnianie opisu operacji rodzajem dokumentu.
 • VAT
  Raportowanie pełnej nazwy z 4 pól SAP.
 • WB
  Zmiana sposobu wczytywania danych z pliku.
6Kreator JPK - wersja 1.08
Uwaga: przed instalacją wersji należy zapoznać się z instrukcją instalacji

Instalacja Kreatora JPK dla SAP obejmuje:

 • Zlecenie transportowe workbench (Workbench) – zawiera obiekty repozytorium
 • ABAP.
 • Zlecenie transportowe konfiguracji (Customizing) - zawierają dane, podstawowy transport konfiguracyjny opublikowano z wersją 1.02 (ED2K900031), aktualizacja z wersją 1.07 (ED2K900068).


Najpierw należy zaimportować transport Workbench, a następnie konfiguracyjny (jeżeli jeszcze nie był wczytywany przy instalacji wcześniejszej wersji). Wystarczy wczytać transport Workbench dla aktualnej wersji, przy czym instalacja wersji 1.05 jest obowiązkowa. Przykładowo dla systemu z wersją 1.03 należy wczytać transport Workbench z wersji 1.05 (można pominąć 1.04) i dopiero wersję 1.08 (można pominąć 1.06, 1.07).
Instalacja wersji 1.07:
 • na systemie musi być już zainstalowana wersja 1.05, czyli muszą być wczytane (co najmniej) transporty:
  • ED2K900051 Kreator JPK 1.05 (Workbench)
  • ED2K900031 Kreator JPK 1.02 (Customizing)
  • Zalecane ED2K900068 Kreator JPK 1.07 (Customizing)
 • import nowego transportu Workbench - ED2K900070 Kreator JPK 1.08 (Workbench)W wersji 1.08 wprowadzono następujące zmiany:
 • VAT
  Możliwość wykluczenia kodu podatku z wybranego rejestru Zakup / Sprzedaż.
 • MAG
  Korekta wyliczeń wartości dla JPK MAG.
 • WB
  Brak dostawcy & odbiorcy w JPK - wyciągu bankowym.
 • MAG
  Obsługa ruch 122 jako WZ.
 • ALL
  Ograniczono Cel złożenia do wartości = 1.
 • ALL
  Ostrzeżenie przed wyjąciem bez zapisu po zmianach w strukturze.
 • FA
  Ustawienie P_19 = TRUE dla sprzedaży zwolnionej UE.
 • ALL
  Poprawa generatora XML (zdarzało się, że niektóre nieobowiązkowe tagi niesłusznie były pomijane).
 • VAT, FA
  Zwiększenie długości pól przeznaczonych na nazwę do 255 znaków.
7Kreator JPK - wersja 1.07
Uwaga: instalacja wcześniejszej wersji 1.05 jest obowiązkowa!
Przykładowo dla systemu z zainstalowaną wersją 1.03 należy wczytać transport Workbench z wersji 1.05 (można pominąć transport Workbench z wersji 1.04) i dopiero wczytać wersję 1.07 (transporty Workbench + Customizing, transport z wersji 1.06 można pominąć).

W wersji 1.07 wprowadzono następujące zmiany:
 • WB
  Dodano rozszerzenie w metodzie ekstrakcji pozycji pojed. rachunków (WB), metoda GET_JPKWWI.
 • ALL
  Uzupełnienie i rozszerzenie komunikatów z klasy komunikatów /SICONS/JPK w postaci długich opisów.
 • ALL
  Określanie folderu XML poprzez aliasy w transakcji AL11.
 • VAT
  Rozwiązano problem z odrzucaniem pliku JPK VAT przy pustej dacie wpływu.
 • ALL
  Nowy komunikat w programie do importu definicji schematów xml.
 • MAG
  Rozszerzenie konfiguracji przypisania rodzaju ruchu do typu dokumentu mag. o wskaźniki: Wskaźnik zapasów specjalnych, Wskaźnik przyjęcia, Księgowanie zużycia.
 • FA
  Wyłączono możliwość wyboru faktur zakupowych podczas definicji źródła danych (zgodnie z decyzją MF z 28.07.2016).
 • VAT
  Konfiguracja jednostki gospodarczej - nowe pole wyboru ‘KwPodst’ Kwota podstawy do odliczenia.
 • FA
  Nowy komunikat błędu: Brak przypisania stawki &1 do rodzaju stawki w konfiguracji JPK.
 • VAT, FA
  Zmiana wyświetlania komunikatu "Dok. &1. Transakcja UE z krajem &2, który nie należy do UE".
 • MAG
  Dodanie pobrania odbiorcy dla wsk. spec. "O" przy WZ.
 • VAT, FA
  Zmiana logiki pobierania prefiksu UE numeru NIP.
 • ALL
  Rozwiązany problem z niewłaściwymi selekcjami danych, błędna liczba wybieranych rekordów.
8Kreator JPK - wersja 1.06
Uwaga: instalacja wcześniejszej wersji 1.05 jest obowiązkowa!
Przykładowo dla systemu z wersją 1.03 należy wczytać transport Workbench z wersji 1.05 (pomijając 1.04) i dopiero wersję 1.06.

W wersji 1.06 wprowadzono następujące zmiany:

 • VAT
  Poprawiono odczyt daty VAT z nagłówka dokumentu w przypadku braku ograniczenia daty VAT w źródle danych.
 • VAT
  Rozwiązano problem znikających pozycji VAT Zakup w przypadku dużych ilości danych.
 • VAT
  Zmieniono mapowanie numerów dokumentu dla faktur z SD.
 • VAT
  Poprawki w JPK VAT przy wyliczaniu wartości podatku.
 • VAT
  Poprawiono pobieranie danych kontrahenta z dokumentów nie księgowanych na dostawcę i odbiorcę.
 • MAG
  W przypadku zerowej wartości dokumentu pole ""wartość"" wyliczana jest poprzez podzielenie ""zapasu wycenionego"" przez ""ilość"" (MSEG-SALK3 / MSEG-LBKUM) *MSEG-MENGE.
  Następnie wyliczana jest ""cena"" = ""wartość"" / ""ilość"".
9Kreator JPK - wersja 1.05
 • VAT, FA
  W tabeli /SICONS/JPK0 'Konfiguracja podstawowa' dodano nowe pole wyboru (check-box) "WLok" - waluta lokalna zamiast krajowej.
 • KR
  Dodano raportowanie według kategorii, według alternatywnego planu kont.
 • FA
  Pojawiła się opcja generowania XML FA według waluty.
 • MAG
  Dodanie obsługi wklejania zakładów/składów do źródła ze schowka.
 • FA
  Dodatkowe pola z datami dla selekcji danych w JPK FA.
 • VAT
  Dodatkowe pola z datami dla selekcji danych w JPK VAT.
 • VAT
  Jeżeli w danych źródłowych wypełnione jest pole STCEG, a puste pozostanie pole STCD1, wyprowadzana jest wartość z pola STCEG.
 • REP
  Od wersji 1.05 wszystkie tabele konfiguracyjne są przenoszone transportami.
 • REP
  Grupa uprawnień /JPK dla wglądów tabel konfiguracyjnych.
 • MAG
  Jeśli w konfiguracji ruchów dla Magazynu do rodzaju ruchu i wskaźniku ruchu nie jest przypisany typ dokumentu, to pozycja dokumentu jest pomijana i logowany jest komunikat informacyjny.
 • VAT
  Liczby ujemne mają minus przed liczbą.
 • FA
  Liczby ujemne mają minus przed liczbą.
 • FA
  Korekta liczenia sumy kontrolnej.
 • FA
  Poprawa wypełniania NIP nabywcy i sprzedawcy, usuwanie znaków '-' i ' '.
 • MAG
  Pomijanie dokumentów z wartością równą ZERO.
 • MAG
  Dodanie pobierania opisu konta KG z planu kont dla języka przypisanego w planie kont (T004) w przypadku braku opisu w języku logowania.
 • MAG
  Dodanie obsługi błędu konwersji numeru dostawy.
 • FA
  Jednostka miary, liczba oraz cena jednostkowa dla faktur wprowadzanych w FI.
 • FA
  Zmiana obsługi korekt i storn.
 • VAT
  Wypełnianie pól zależnych w schemacie XML występujących w grupach.
10Kreator JPK - wersja 1.04
 • VAT
  Data wpływu faktury z pola BKPF-REINDAT.
 • VAT
  Tabela konfiguracyjna /SICONS/JPKVEXCL Kody VAT do wykluczenia z JPK VAT.
 • WB
  Możliwość wklejania do tabeli danych banków i kont ze schowka Windows podczas definicji danych domyślnych źródła danych.
 • KR
  Wprowadzenie numeru dziennika z pola BKPF-BELNR.
 • WB
  Usunięto błąd wyświetlania danych tymczasowych podczas definicji źródła danych.
 • WB
  Poprawiona ergonomia definiowania źródeł danych dla WB.
 • WB
  Usunięto błąd odczytu z plików dla sald i wierszy WB.
 • VAT
  Poprawiono komunikat w logach z generowania danych.
 • WB
  Poprawiono brak możliwości zaznaczenia błędnego rekordu w definicji źródła danych WB.
 • KR
  Poprawa generowania ZOIS.
 • WB
  Poprawa algorytmu generowania XML dla wyciągów.
 • FA
  Poprawiono TAG w sekcji kontrolnej XML.
 • VAT
  Jeśli VATDATE jest nieaktywne to na ekranie "Dodatkowe pola dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT" pole "Data księgowania" jest obowiązkowe.
 • VAT
  Poprawiono sortowanie danych przy generowaniu XML.
 • REP
  W przypadku nie wypełnienia pola GMINA i POWIAT w danych adresowych, dane są pobierane z tabeli T001Z dla klucza „GMINA” i „POWIAT”.
 • REP
  Dodano miejsce rozszerzenia dla odczytu danych adresowych /SICONS/JPK_ADDRESS.
 • VAT
  Dodano komunikat w przypadku gdy dokument nie ma pozycji odbiorcy / dostawcy.
11Kreator JPK - wersja 1.03
 • KR
  Dodano możliwość oznaczenia kont jako pozabilansowe z wglądu kont zapisanych w nowej konfiguracji dla kont pozabilansowych.
 • PROGRAM
  Dodano ekran identyfikacyjny wersji "O Kreatorze JPK".
 • WB
  Wprowadzono ograniczenia w pomocach wyszukiwania do danych z JG zgodnej z JG z nagłówka dokumentu kontroli.
 • PROGRAM
  Poprawa efektywności przeglądarki XML.
 • ALL
  Przy generowaniu danych adresowych JG do XML, "PL" usuwane jest automatycznie z NIP-u.
 • VAT
  Poprawiono sortowanie danych przy generowaniu XML.
 • WB
  Usunięto zdublowane komunikaty podczas generowania danych WB.
 • WB
  Usunięto błąd generowania nadmiarowego pliku XML.
 • PROGRAM
  Włączono czyszczenie tymczasowych danych na ekranie definicji źródła.
 • VAT, MAG
  Dodano indeksy do tabel.
 • VAT
  Poprawiono metodę wyliczającą wartości podatków.
12Kreator JPK - wersja 1.02
 • PROGRAM
  Dodano wersję anglojęzyczną Kreatora JPK.
 • PROGRAM
  Dodano opcję wyboru księgi.
 • PROGRAM
  Wstawiono opcję wyboru "Konta bez księgowań".
 • MAG
  Dodano obsługę PZ na zapas zablokowany (ruchy 103 i 105).
 • VAT
  Zwiększono wydajność ekstraktora VAT.
 • MAG
  Naniesiono poprawki w generatorze XML.
 • MAG
  Dodano czyszczenie zakładów / składów przy dodaniu nowego źródła.
13Kreator JPK - wersja 1.01
 • MAG, VAT, FA
  W oknie pośrednim, pojawiającym się po uruchomieniu ekstrakcji danych dla wybranego źródła, po zaznaczeniu pola "Przebieg testowy bez zapisu", pole "Wyświetl wersję końcową" zostało ustawione jako domyślnie zaznaczone (wcześniej "Wyświetl dane źródłowe”).
 • VAT
  Dezaktywowano przyciski dodatkowej selekcji dla przebiegu testowego.
 • WB
  Dodano odczyt danych partnera dla wyciągów wprowadzanych ręcznie.
 • WB
  Dodano możliwość wyboru, przez "*" w polu ID Banku, podczas definicji wartości domyślnych w źródle danych.
 • VAT
  Dodano możliwość determinacji klasyfikatora po kombinacji "kod podatku" / "rodzaj dokumentu".
 • PROGRAM
  Dodano generowanie XML jako proces w tle.
 • MAG
  Poprawa zapisu magazynów.
 • WB
  Nowa wersja kodu do odczytu danych WB.